ვიწვევთ მძღოლებს საკუთარი ავტომობილებით
კომპანიის პირობები:
1. ტაქსი ბაის ვალდებულება, მძღოლისადმი ითვალისწინებს: კომპანიის სრულ პასუხისმგებლობას მომავალში მომხდარი, ტაქსის სამსახურზე, სახელმწიფო რეგულაციებით გამოწვეული ხარჯების სრულად დაფარვას;

2. ტაქსი ბაის პროგრამა რეიტინგულობით ან ავტომობილის დასტიკერება-დარეკლამებით არ განსაზღვრავს მძღოლებს და შესაბამისათ ყველა მძღოლს შეუძლია აიღოს ნებისმიერი ღირებულების გამოძახება-მისამართი;

მიმდინარეობს გვერდის რეკონსტრუქცია


TAXIBY.GE © 2018 ტაქსის გამოძახების სერვისი კონტაქტი: 032 2 90 40 40