შეავსეთ თქვენი მონაცემები და დარეგისტრირდი მძღოლად

დაკავშირება მოხდება ჩვენი მხრიდან მომდევნო 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ვიწვევთ მძღოლებს საკუთარი ავტომობილებით
კომპანიის პირობები:
1. ტაქსი ბაის ვალდებულება, მძღოლისადმი ითვალისწინებს: კომპანიის სრულ პასუხისმგებლობას მომავალში მომხდარი, ტაქსის სამსახურზე, სახელმწიფო რეგულაციებით გამოწვეული ხარჯების სრულად დაფარვას;

2. ტაქსი ბაის პროგრამა რეიტინგულობით ან ავტომობილის დასტიკერება-დარეკლამებით არ განსაზღვრავს მძღოლებს და შესაბამისათ ყველა მძღოლს შეუძლია აიღოს ნებისმიერი ღირებულების გამოძახება-მისამართი;

პირველ ეტაპზე აუცილებელია შეავსოთ თქვენი მონაცემები მოცემულ ცარიელ ველებში;

მძღოლის ვალდებულება:
მძღოლს შეუძლია იმუშაოს ყოველდღიურად ან სურვილისამებრ;
მძღოლმა კომპანიას უნდა აუნაზღაუროს, აღებული მისამართების - ღირებულების 10%;
TAXIBY.GE © 2018 ტაქსის გამოძახების სერვისი კონტაქტი: 032 2 90 40 40